Fórum sociální politiky – 6/2014

Fórum sociální politiky 06/2014
Fórum sociální politiky – 06/2014 [1,94 MB] PDF

Vážení čtenáři,

tímto číslem se uzavírá již osmý ročník vydávání našeho časopisu, což je mj. podnětem k zamyšlení na tím, do jaké míry se jeho vydavateli a redakci daří naplňovat představy a cíle, jež vedly k jeho zrodu. Během těchto let došlo k řadě drobných formálních i obsahových změn, základní zaměření, charakter a směřování si však časopis i s přispěním redakční rady zachoval. Abychom kromě již v praxi dlouhodobě uplatňovaných pravidel i po formální stránce respektovali aktuální požadavky na odborné recenzované časopisy, začali jsme v průběhu letošního roku uvádět v anglickém jazyce i obsah a resumé všech (na rozdíl od pouze recenzovaných) článků a přijali jsme a na webových stránkách zveřejnili etické principy vydávání časopisu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR Soňa Veverková
Sociálny dialóg a reprezentácia záujmov zamestnancov Monika Čambáliková
Zhodnocení institucionální reformy veřejných služeb zaměstnanosti v roce 2011 v České republice Miriam Kotrusová, Klára Výborná
Vzdělávání osob s postižením Lukáš Stárek
Spolu do zaměstnání. Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy Andrea Blahovcová, Barbora Petránková
Národní akční plán podpory pozitivního stárnutí pro období 2013−2017 Jana Horynová
Nekalé obchodní praktiky a senioři Lucie Vidovićová, Jiří Vyhlídal
ILO k ekonomické a sociální situaci ve světě
Nová publikace o podpoře rodin Vojtěch Krebs
Aktivita jako projekt Romana Trusinová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku