Článek

Vzdělávání osob s postižením Lukáš Stárek

Abstrakt

Vzdělávání osob s postižením a jejich uplatnění na trhu práce je ovlivňováno řadou subjektivních a objektivních faktorů. K subjektivním patří např. charakter a míra postižení či rodinná konstelace, k objektivním pak školský systém a jeho připravenost na vzdělávání žáků a studentů s  postižením, postoje společnosti k osobám s postižením, dopravní obslužnost v místě bydliště, předsudky ovlivňující postoje zaměstnavatelů k jejich zaměstnávání, opatření na podporu těchto osob na trhu práce a mnohé další. Článek navazuje na rozsáhlejší analýzy postavení osob se  zdravotním postižením na trhu práce v ČR a SR uveřejněné v předchozím čísle časopisu a seznamuje s projektem zaměřeným na podporu vzdělávání zaměstnanců s postižením s cílem posílit jejich znalosti, sebevědomí a schopnost uplatnit se v konkrétním zaměstnání i obecně na trhu  práce.

Přečíst článek