Článek

Sociálny dialóg a reprezentácia záujmov zamestnancov Monika Čambáliková

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá sociálnym dialógom a aktérmi, nástrojmi a formami zamestnaneckej participácie a reprezentácie zamestnaneckých záujmov s dôrazom na podnikovú úroveň a súčasnú situáciu v Slovenskej republike.

Přečíst článek