Článek

Nekalé obchodní praktiky a senioři Lucie Vidovićová, Jiří Vyhlídal

Abstrakt

Seniorská populace je považována za populaci hodnou zvláštního ohledu, co se týče zajištění práv a svobod a zajištění ochrany před specifickými riziky. Jednou z významných oblastí je ochrana seniora – spotřebitele. Původním zdrojem tohoto, v současnosti zvýšeného a v zásadě  neutuchajícího, zájmu je fenomén nekalých obchodních praktik spojovaných především s prodejními výlety a agresivními postupy prodejců, masověji popularizovaný dokumentárním filmem Sylvie Dymákové „Šmejdi“ z roku 2013. Historie zájmu o ochranu seniorských spotřebitelů je  ovšem dlouhodobější, vyvěrá z řady zdrojů, včetně zájmu UNECE1 a Evropské komise2, a zahrnuje také podstatně širší okruh spotřebního chování, jako jsou např. čerpání zdravotních služeb, prostorová mobilita (např. přístupnost dopravních prostředků) apod.

Přečíst článek