Fórum sociální politiky – 6/2011

Fórum sociální politiky 06/2011
Fórum sociální politiky – 06/2011 [2,05 MB] PDF

Vážení čtenáři,

i v letošním ročníku FÓRA sociální politiky jsme věnovali pozornost nejrůznějším aspektům sociální problematiky a sledovali vývoj jak v oblasti sociální politiky a legislativy, tak v oblasti praxe. Vedle dlouhé řady věcných změn, které začnou v oblasti práce a sociální politiky platit od roku 2012, došlo ke změnám i v oblasti správy, např. v uplynulém roce vznikl Úřad práce ČR, který bude od počátku roku 2012 zajišťovat služby v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávek pro osoby se zdravotním postižením. Výkon kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti bude prováděn jedním kontrolním orgánem, a to Státním úřadem inspekce práce. Současná napjatá hospodářská a finanční situace v Evropě vyžaduje úspory a účelné vynakládání finančních prostředků v oblasti správy i v jednotlivých sociálních systémech, aby bylo možno zabezpečit skutečně potřebné, aniž by byly příliš zatíženy středněpříjmové skupiny obyvatelstva.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR – strukturální a institucionální podmínky Věra Kuchařová
Automatické přizpůsobení důchodových systémů vývoji střední délky života – praxe vybraných evropských zemí Štěpánka Pollnerová
Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik Olga Nešporová
Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin? Pavel Bareš
Výplata dávek v hmotné nouzi formou poukázek Romana Provazníková
Jak posílit inkluzivitu trhu práce
Význam individuálního plánování při poskytování sociálních služeb Pavel Bareš
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku