Článek

Jak posílit inkluzivitu trhu práce

Abstrakt

Experti EU Network of Independent Experts on Social Inclusion (NTC) vypracovali ve spolupráci s Applica a ÖSB v rámci programu „Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion“ materiál „Policy Solutions for Fostering Inclusive Labour Markets and for Combating Child Poverty and Social Exclusion“, při jehož zpracování čerpali z národních programů reforem předložených Evropské komisi v dubnu 2011 a z řady dalších národních i mezinárodních zdrojů. V části „Fostering inclusive labour markets: Key challenges and policy options used by countries to address them“ se zaměřili na opatření přijímaná v jednotlivých státech EU s cílem posílit inkluzivitu tamních trhů práce. Tento souhrn by mohl být inspirací i pro naše tvůrce politiky trhu práce.

Přečíst článek