Fórum sociální politiky – 6/2009

Fórum sociální politiky 06/2009
Fórum sociální politiky – 06/2009 [1,15 MB] PDF

Vážení čtenáři,

v editorialu minulého čísla jsme se věnovali současné ekonomické situaci a jejím důsledkům v sociální oblasti. Vláda na propad příjmů státního rozpočtu zareagovala řadou opatření, která mají v příštím roce snížit výdaje státu, což se dotkne výše mezd ve veřejném sektoru i výdajů v sociální oblasti. I když se začínají objevovat i optimistické odhady vývoje ekonomiky v příštím období, případný pozitivní vývoj se v oblasti trhu práce bude projevovat se zpožděním a v menší míře, než by bylo žádoucí. Proto ekonomická situace řady rodin zůstane nadále napjatá. Někteří občané svou neutěšenou finanční situaci řeší zadlužováním a v případě ztráty příjmů dostávají sebe i své rodiny do neřešitelných situací končících nezřídka exekucí. Zvýšený počet nezaměstnaných, pokles příjmů domácností a nárůst počtu osob ve finanční tísni znamená tlak na sociální výdaje, proto je třeba zvýšit úsilí při hledání práce ze strany jednotlivců, jejich podporu v tomto směru ze strany úřadů práce a hledat cesty, jak zvýšit finanční gramotnost obyvatelstva. Redakční rada se snaží, aby obsahová naplň časopisu tyto skutečnosti reflektovala.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Výdělková motivace k migraci z ČR za prací do zahraničí se zaměřením na kvalifikované, terciárně vzdělané odborníky Ivo Baštýř
Nerovnosti v podnikovém vzdělávání Zdeňka Matoušková
Podpora neformálne opatrujúcich osôb ako verejný záujem Kvetoslava Repková
Zhodnocení výsledků nové demografické projekce obyvatelstva ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace Anna Šťastná
K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010 Olga Bičáková
Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob Zdeňka Galetová
Funkcí sociální práce je podpora lidské důstojnosti Miroslav Erdinger
Zpráva o socio-ekonomických politikách a strukturách české společnosti za poslední dvě desetiletí Igor Tomeš
Účelem sociální správy je dobře sloužit Jiří Biskup
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku