Článek

K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010 Olga Bičáková

Abstrakt

Zákon č. 306/2008 Sb. ve své části dvacáté druhé novelizuje s účinnosti od 1. ledna 2010 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a přináší některé změny.

Přečíst článek