Článek

Účelem sociální správy je dobře sloužit Jiří Biskup

Abstrakt

Tomeš, Igor a kol: Sociální správa. Úvod do teorie a praxe.
Praha, Portál, 2009. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. 304 s. ISBN 978-80-7367-483-0

Přečíst článek