Fórum sociální politiky – 5/2013

Fórum sociální politiky 05/2013
Fórum sociální politiky – 05/2013 [831,68 KB] PDF

Vážení čtenáři,

podle posledních statistických dat se naše ekonomika ve druhém čtvrtletí vymanila z recese, což se zatím na trhu práce nijak výrazně neprojevilo, neboť míra nezaměstnanosti v letních měsících zůstala na úrovni 7,5 % a ani počet nezaměstnaných evidovaných ÚP nepoklesl a stále se drží nad hranicí půl milionu osob. Vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka byla prezidentem pověřena vládnutím až do sestavení vlády nové, která vznikne na základě výsledků říjnových parlamentních voleb. Státní rozpočet, který ze zákona předložila ještě Rusnokova vláda, jež deklarovala, že by státní dluh neměl překročit tříprocentní hranici, k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala, by už měli schvalovat nově zvolení poslanci. Výdaje státu, důraz na konkrétní oblasti a přijatá řešení tedy budou odpovídat složení Poslanecké sněmovny po volbách. Ekonomickou situaci v našem státě však bude i nadále do značné míry ovlivňovat vývoj v okolních evropských zemích i ve světě. Jejich pozitivní výsledky by se měly kladně projevit i v našem hospodářství a později i na trhu práce.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Sociální dialog ve vybraných evropských zemích – výsledky výzkumu Jaroslav Hála
Jak vnímáme lidi bez domova? Postoje, názory a aktivity veřejnosti Martin Vávra
Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 Jan Vlach
Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením Eva Liberdová
Komunitní práce a firmy – partneři při realizaci konceptu společenské odpovědnosti firem Jana Žáčková, Lucie Kamrádová
Některé poznatky z 27. mezinárodní populační konference v Busanu Martina Miskolczi, Petra Dotlačilová, Jana Langhamrová
Apel na přehodnocení přístupu k denní péči o děti Věra Kuchařová
Diskriminaci osob se zdravotním postižením je třeba bránit Jana Skalová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku