Článek

Diskriminaci osob se zdravotním postižením je třeba bránit Jana Skalová

Abstrakt

Michal Čermák: Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha, 2012. 64 s. ISBN: 978-80-87181-08-9

Přečíst článek