Článek

Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 Jan Vlach

Abstrakt

V rámci výzkumného projektu „Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem  sociálního zabezpečení“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA, se výzkumný tým Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., věnoval změnám v sociálním a ekonomickém postavení sebezaměstnaných v ČR v letech 2006 a 2012.

Přečíst článek