Článek

Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením Eva Liberdová

Abstrakt

V České republice se definice přístupnosti poprvé objevila ve vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Přístup osob se zdravotním postižením není vymezen pouze jako přístup do veřejných prostor, ale zahrnuje také přístup osob se sluchovým postižením k informacím a službám, který by měl být umožněn všude tam, kde je umožněn osobám bez zdravotního postižení.

Přečíst článek