Fórum sociální politiky – 4/2015

Fórum sociální politiky 04/2015
Fórum sociální politiky – 04/2015 [589,32 KB] PDF

Vážení čtenáři,

v posledních měsících v souvislosti s výraznějším růstem ekonomiky nadále pokračuje pozitivní vývoj na trhu práce, ubývá nezaměstnaných a přibývá volných pracovních míst. V některých oborech zaměstnavatelé začínají při rozšiřování výroby dokonce narážet na nedostatek pracovníků s vhodnou kvalifikací a začíná se znovu více projevovat nesoulad mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou po nich.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR Iveta Zelenková, Jiří Vyhlídal, Lenka Klimplová
Ekonomické důsledky rozvodu pro oba manžele v České republice: Nákladné rozvody pro ženy či muže? Petr Janský, Jiří Šatava
Jak se žije neformálním pečovatelům v České republice? Vladimíra Tomášková
Konference: „Cochemská praxe v České republice“ Jana Barvíková
Jsme stále na počátku? Ohlédnutí za čtrnácti ročníky konferencí o rodinné politice Petra Michalová
Dlouhověkost – úspěch lidstva Jitka Langhamrová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku