Článek

Konference: „Cochemská praxe v České republice“ Jana Barvíková

Abstrakt

Konferenci „Cochemská praxe v České republice“ uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 14. a 15. května 2015 v Brně. V rámci projektu Rozvoj partnerství a spolupráce na Úřadě pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně vznikla pracovní skupina, která se zabývá  možností aplikace v Německu využívané Cochemské praxe na případy rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem řešené českými soudy. Cílem konference pořádané v rámci tohoto projektu bylo představit odborné veřejnosti model interdisciplinární spolupráce profesí zapojených  do řešení rodičovského konfliktu, nazývaný Cochemská praxe (respektive Cochemský model), a otevřít diskusi směřující k zavedení jejích principů do českého prostředí.

Přečíst článek