Článek

Jsme stále na počátku? Ohlédnutí za čtrnácti ročníky konferencí o rodinné politice Petra Michalová

Abstrakt

Letos na jaře to bylo patnáct let, kdy na půdě Senátu PČR proběhla první pravidelná konference o rodinné politice, které Národní centrum pro rodinu pořádalo zpočátku za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a později i ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera a zahraničních partnerů. Na počátku tradice těchto konferencí, konaných s mezinárodní účastí, byl záměr pořadatele přenést zahraniční zkušenost na poli veřejných politik zabývajících se postavením rodiny ve společnosti do českého politického prostředí.

Přečíst článek