Fórum sociální politiky – 4/2012

Fórum sociální politiky 04/2012
Fórum sociální politiky – 04/2012 [1,36 MB] PDF

Vážení čtenáři,

koncem června došlo v oblasti sociálních dávek k významné změně. Úřad práce ČR zahájil ve spolupráci s Českou spořitelnou postupné vydávání karty sociálních systémů, tzv. sKarty, jejímž prostřednictvím budou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky. Během července probíhalo na malém vzorku ověřování systému, po jehož skončení budou kontaktní pracoviště ÚP ČR objednávat výrobu dalších sKaret pro  konkrétní příjemce. Do konce roku 2012 lze bezplatně požadovat zasílání dávek prostřednictvím peněžních poukázek, poté tuto službu bude nutné ve většině případů hradit. Až na výjimky bude možné s sKartou  nakládat jako s jinou bankovní kartou. Vzhledem k tomu, že jsou účastníci „předváděcích akcí“, většinou starší občané, vystavováni ze strany pořadatelů psychické manipulaci, využívající toho, že starší lidé  neudrží tak dlouho pozornost, dříve se unaví a pod emočním tlakem může jejich schopnost kritického myšlení klesat a uzavírají pak nevýhodné kupní smlouvy, v jejichž důsledku může dojít až k exekuci jejich  důchodů, jichž podle statistik přibývá, věnujeme se v rámci cyklu článků věnovaných seniorské problematice i tomuto tématu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů na regionální a lokální úrovni Pavel Horák
Očekávané trendy ve vývoji zaměstnanosti. Predikce zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová
Starobní důchody přiznávané před dosažením důchodového věku Vilém Kahoun
Ke změnám v penzijním připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření Martin Holub
Současná politika státu vůči ohluchlým občanům Eva Liberdová
Sociální kampaň Diakonie ČCE OtevřenoSeniorům.cz Vendula Kodetová
Předváděcí akce – příklad násilné diskriminace starších občanů Marek Hejduk
Nezaměstnanost mladých v Řecku
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku