Článek

Starobní důchody přiznávané před dosažením důchodového věku Vilém Kahoun

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou tzv. předčasných starobních důchodů z pohledu největšího nositele pojištění v ČR, České správy sociálního zabezpečení. Stručně informuje o právní úpravě těchto  důchodů od roku 1988 do roku 2012. V článku je dokumentován vývoj předčasných starobních důchodů na základě statistických údajů České správy sociálního zabezpečení vedených o těchto  důchodech od roku 1996. Údaje jsou prezentovány formou tabulek nebo grafů, které obsahují přehled vyplácených a přiznávaných předčasných starobních důchodů od roku 1996 do roku 2011  včetně jejich výše, finančních nákladů na jejich výplaty, srovnání s ostatními starobními důchody atd. Lze konstatovat, že odchod do předčasného starobního důchodu je běžně využívanou  možností řešení důchodových nároků občany. K 31. 12. 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení půl milionu těchto důchodů, které tvoří již jednu pětinu všech starobních důchodů. Občané volí výplatu důchodu před dosažením důchodového věku i přesto, že výše předčasných důchodů je nižší, než by byl „řádný starobní důchod“. Z přiložených statistických údajů také vyplývá, že v některých letech dochází k razantnímu navýšení žádostí o přiznání předčasných starobních důchodů, což představuje nejen reakci na ekonomickou situaci, ale především na legislativní úpravu v důchodové oblasti.

Přečíst článek