Fórum sociální politiky – 4/2010

Fórum sociální politiky 04/2010
Fórum sociální politiky – 04/2010 [1,12 MB] PDF

Vážení čtenáři,

vývoj v poslední době ukázal, že obavy vlád řady evropských zemí z přílišného zadlužení byly oprávněné, proto dochází k přijímání úsporných opatření, leckdy velmi radikálních, např. v Řecku. I naše nově jmenovaná vláda chystá řadu změn, které se dotknou téměř všech oblastí života společnosti, např. finančních úspor má být dosaženo snížením prostředků na platy ve státní a veřejné správě. V oblasti práce a sociálních věcí bude cílem především zpružnit trh práce, zpřísnit podmínky nároku na některé sociální dávky a kontrolu jejich dodržování. Zvýšená pozornost bude nadále věnována nelegálnímu zaměstnávání cizinců a práci načerno. Pokračují rovněž práce na připravované důchodové reformě, přičemž bude třeba reagovat na nález Ústavního soudu, jímž bylo k 30. 9. 2011 zrušeno ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V plánu je i snížení počtu dávek a zřízení jednoho inkasního místa, což by mělo přispět k vyšší efektivitě vynakládaných prostředků. Oblast práce a sociálních věcí bude procházet obdobím změn, které budou ovlivňovat životní podmínky všech složek společnosti.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku Kamila Svobodová, Anna Šťastná
Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a v ČR Jana Vavrečková, Ivo Baštýř
Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému Martin Holub
Praxe a zaměstnávání studentů vysokých škol jako specifické kategorie zaměstnanců Simona Weidnerová
Kritická místa systému pojišťování pracovních úrazů v návaznosti na podnikové výdaje Vojtěch Chlubna
Dobříš – obec přátelská rodině Lenka Mašková
Červnové konference na téma důchodová reforma Martin Holub
Posudkové lékařství může ovlivnit osudy lidí Ladislav Průša
Jak zajistit udržitelnost klasických systémů sociálního zabezpečení Helena Lisá
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku