Článek

Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému Martin Holub

Abstrakt

Dne 23. 3. 2010 Ústavní soud rozhodl o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a postavil tím Ministerstvo práce a sociálních věcí před nutnost učinit změny v důchodovém systému ČR do 30. 9. 2011. Rozhodnutí Ústavního soudu tak znovu otevřelo diskusi o míře solidarity a ekvivalence v českém systému důchodového pojištění. Tento článek je pak možno považovat za jeden z příspěvků do této diskuse, kdy představuje jedno (ne však jediné) modelové řešení vzniklé situace, tak aby bylo naplněno rozhodnutí Ústavního soudu, tedy aby aplikování principu solidarity v českém důchodovém systému neodporovalo ústavně zakotvenému principu rovnosti mezi jednotlivými příjmově diferenciovanými skupinami pojištěnců. Zároveň je toto řešení technicky a časově zvládnutelné v rámci termínu, který Ústavní soud stanovil. Představované řešení by tedy jednak bylo konformní s rozhodnutím Ústavního soudu a vytvořilo by prostor pro důkladnou přípravu reformy důchodového zabezpečení jako celku.

Přečíst článek