Článek

Praxe a zaměstnávání studentů vysokých škol jako specifické kategorie zaměstnanců Simona Weidnerová

Abstrakt

V návaznosti na zveřejněné požadavky Svazu průmyslu a dopravy v oblasti moderního vzdělávání1 se naskýtá otázka, jak je to nyní s praxí studentů vysokých škol a zda je v této oblasti vhodné provést regulaci. Cílem této stati je vzbudit zájem odborné i zainteresované laické veřejnosti o toto téma a napomoci k zapojení klíčových aktérů do úsilí formulovat vhodnou regulaci, která by vyhovovala všem zúčastněným stranám a měla dlouhodobě pozitivní efekt. Zaměřujeme se na zvláštní právní režim praxe a příležitostné práce u specifické kategorie zaměstnanců, kterými jsou studenti vysokých škol. Chceme analyzovat zákoník práce2 a související právní předpisy a zaměřit se zejména na potenciál, který nabízí stávající právní úprava pro flexibilní pracovní úvazky pro praxi studentů a sladění studijních povinnosti s výkonem placené praxe. Na tomto základě pak chceme učinit závěr, zda je pro studentskou praxi a stáž vyhovující stávající právní stav nebo zda je vhodné provést regulaci, která bude pro studenty přínosem jak z hlediska získání praktických dovedností a zkušeností, tak i z hlediska vylepšení jejich ekonomické situace.

Přečíst článek