Fórum sociální politiky – 03/2022

Fórum sociální politiky 03/2022
Fórum sociální politiky – 03/2022 [584,38 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vždy nás těší, když i v rubrice recenzovaných článků můžeme přinést takové, k jejichž tématu právě probíhá velmi živá společenská debata, či dokonce legislativní proces. Letos v únoru vyvolal záměr české vlády zrušit navýšení plateb za státní pojištěnce vypjaté diskuse, v květnu pak dvě ministerstva představila pravidla automatické valorizace plateb veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Jedna z recenzovaných statí nynějšího vydání Fóra sociální politiky se zabývá právě způsoby určování výše plateb za státní pojištěnce v českém systému veřejného zdravotního pojištění. Autor předkládá kromě analýzy dosavadního způsobu stanovení výše pojistného za státní pojištěnce i několik variant. Současný model určování daných plateb dosáhl − podle autorem uplatněných kritérií − neuspokojivých výsledků.

[…]

S přáním inspirativního čtení a příjemně stráveného léta
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví Alena Křížková
Alternativy určování výše plateb pojistného za státní pojištěnce Daniel Mechl
Zelená dohoda může být sociálně progresivní Kateřina Davidová
Konvivialita a konvivialismus Jiří Silný
Proměny sociální otázky Jan Keller
Nová monografie VÚPSV/RILSA RILSA
Case manažer v systému sociálních a zdravotních služeb Michaela Šímová
The New World of Work Jan Mertl
Listina v kontextu společenských změn Vladimír Barák
Novinka z činnosti VÚPSV/RILSA RILSA
Nový policy paper VÚPSV/RILSA RILSA