Článek

Nová monografie VÚPSV/RILSA RILSA

Abstrakt

KUCHAŘOVÁ, Věra − NEŠPOROVÁ, Olga − SVOBODOVÁ, Kamila − HÖHNE, Sylva − PALONCYOVÁ, Jana: Úplné rodiny s dětmi [Complete Families 2021]. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. 211 s. − ISBN 978-80-7416-429-3 (print), ISBN 978-80-7416-429-3 (pdf); https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_502.pdf

Přečíst článek