Článek

The New World of Work Jan Mertl

Abstrakt

Vaughan-Whitehead, Daniel − Ghellab, Youcef − Munoz de Bustillo Llorente, Rafael (eds.): The New World of Work − Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2021, 635 stran, ISBN 9789220342343[Print], 9789220342336 [Web PDF].

Kniha se věnuje zásadnímu tématu sociální politiky: trhu práce a sociálnímu dialogu. Zahrnuje zkušenosti z různorodých evropských zemí, jejich srovnání a obecnější vymezení dlouhodobých trendů v této oblasti. Nezapře instituci vydavatele (Mezinárodní organizace práce), a to v  pozitivním slova smyslu: prezentuje jednotlivé nástroje a postupy sociálního dialogu s cílem dobrého fungování trhu práce v měnících se podmínkách. Lze ji proto doporučit čtenářům zajímajícím se o politiku zaměstnanosti a trh práce obecně a rovněž reprezentantům jednotlivých zájmových skupin, respektive účastníkům kolektivního vyjednávání.

Přečíst článek