Článek

Nový policy paper VÚPSV/RILSA RILSA

Abstrakt

Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své ediční řadě policy papers poskytuje dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

BARVÍKOVÁ, Jana − HÖHNE, Sylva − PALONCYOVÁ, Jana − ŽÁČKOVÁ, Lucie: Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace [Post-divorce care for children in terms of public opinion and the possible implications].
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. 17 s. (Policy Papers VÚPSV, v. v. i., č. 1/2022) − ISSN 2695-1029; https://www.vupsv.cz/download/policy-papers-vupsv-v-v-i-c-1-2022/?wpdmdl=15428&refresh=62adda45895a11655560773.

Přečíst článek