Fórum sociální politiky – 2/2010

Fórum sociální politiky 02/2010
Fórum sociální politiky – 02/2010 [2,53 MB] PDF

Vážení čtenáři,

v období, kdy jsou v důsledku krize příjmy státního rozpočtu nižší a výdaje na oblast sociálního zabezpečení vyšší, je těžké stát příliš nezadlužit a současně zabezpečit obyvatele před propadem do chudoby. S tímto nelehkým úkolem se v posledních letech musely vypořádat vlády krizí postižených zemí, které reagovaly řadou opatření, jimž jsme se v předchozích číslech věnovali. I tentokrát přinášíme článek o dílčích výsledcích výzkumného projektu ILO „Labour Administration and Labour Policy: Responding to the Economic Crisis“, z nichž vycházel seminář pořádaný ILO ve spolupráci s VÚPSV, v. v. i.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná Lubomír Mlčoch
Odhadování vzdělanostních potřeb Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková
Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová-Bartáková, Jiří Vyhlídal
Hodnocení nového zákona o nemocenském pojištění z pohledu naplnění některých jeho cílů Božena Michálková
O bydlení seniorů Eva Grollová, Hana Janečková
Rovný přístup k zaměstnání? Eva Liberdová
Letní dům přispívá k prevenci sociálního vyloučení dětí a mladých lidí z dětských domovů Martina Bromová, Andrea Blahovcová
Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti Helena Lisá
Informace o řešení projektu „Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR – l. fáze (2009)“ Jana Vavrečková, Ivo Baštýř
Pozornost vztahům seniorů a mládeže Blažena Frcalová, Marie Sýkorová
K vývoji nezaměstnanosti ve světě v roce 2009
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Dlouhodobá koncepce výzkumu VÚPSV, v. v. i., na období 2011–2017 RILSA