Článek

O bydlení seniorů Eva Grollová, Hana Janečková

Abstrakt

Česká populace stárne a důsledky změn v demografické struktuře obyvatelstva se projevují v celé řadě oblastí. Na celospolečenské úrovni například stárnutí populace vyvolává problémy s financováním důchodového systému, zdravotních a sociálních služeb apod. Do života jednotlivců a jejich rodin stáří přináší změny, potřebu přizpůsobit životní podmínky tak, aby lidé i ve vyšším věku mohli plnohodnotně a kvalitně žít. Na vlastní stáří by se měl každý připravit, počítat s postupným úbytkem fyzických i psychických sil. Výrazně k tomu může přispět odpovídajícím způsobem přizpůsobené bydlení. Zjistit, do jaké míry odráží bydlení dnešních seniorů měnící se potřeby související s vyšším věkem a potenciálním zhoršením smyslových a pohybových schopností, bylo cílem projektu Bydlení seniorů1, uskutečněného Diakonií ČCE. Součástí výstupu projektu byl i dokumentární film O bydlení seniorů a stejnojmenná informační brožura. S některými údaji o bydlení starších osob seznamujeme v následujícím textu.

Přečíst článek