Článek

Dlouhodobá koncepce výzkumu VÚPSV, v. v. i., na období 2011–2017 RILSA

Abstrakt

Vláda ČR dne 26. 3. 2008 svým usnesením č. 287 schválila „Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky“. Tento dokument má zásadní dopad do systému financování a institucionálního uspořádání české vědy. V důsledku schválené reformy byl novelizován i zákon č. 130/2002 Sb., tzv. zákon o podpoře výzkumu a vývoje, jehož účinnost nastala k 14. 7. 2009. Podle tohoto zákona jsou výzkumným ústavům poskytovány finanční prostředky ne na výzkumné záměry, jak tomu bylo v letech předcházejících, ale na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace, kdy prostředky budou poskytnuty na základě výsledků organizace (publikačních aktivit, patentů, průmyslových vzorů apod.) v uplynulých pěti letech. Vzhledem k těmto skutečnostem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v .i., připravil uvedený koncepční dokument, se kterým se můžete seznámit.

Přečíst článek