Fórum sociální politiky – 1/2012

Fórum sociální politiky 01/2012
Fórum sociální politiky – 01/2012 [1,66 MB] PDF

Vážení čtenáři,

počátkem roku se v praxi začala projevovat jednotlivá opatření sociální reformy, změny v zákoníku práce, převedení administrace všech sociálních dávek na úřady práce a další právní ustanovení, dotýkající se života téměř všech. Od počátku ledna se tak příjemci sociálních dávek a jejich administrátoři, zaměstnavatelé i zaměstnanci museli novým právním úpravám přizpůsobit, což si ze strany příslušných pracovníků jistě vyžádalo značné úsilí a ze strany občanů jistou dávku pochopení a tolerance. Změny byly motivovány snížením administrativní náročnosti a nákladů, dosažením vyšší adresnosti, větší flexibility i lepší  kontrolovatelnosti, zjednodušením styku s úřady a jejich větší geografickou dostupností. Další možnosti v tomto směru přinese zavedení karty sociálních systémů, k němuž má dojít v příštích měsících. I v tomto roce se budeme snažit o to, aby se aktuální dění v oboru odráželo v obsahové náplni našeho časopisu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR – možnosti z pohledu rodičů malých dětí Věra Kuchařová
Zaměstnanecká penzijní schémata jako forma zabezpečení na stáří Zdeňka Musilová
Sociální konstrukce zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou Josef Horňáček, Vlasta Janská
Vybrané aspekty sociálnoprávnej ochrany detí v Slovenskej republike Anna Danišková
Analýza penzijního připojištění se státním příspěvkem: současnost a budoucnost Jan Molek, Petra Molková
Karta sociálních systémů jako prostředek změn ve využívání sociálních služeb Jana Horynová
Různé aspekty sociálních reforem v zemích střední Evropy Igor Tomeš
Novinky v knižním fondu
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku