Článek

Různé aspekty sociálních reforem v zemích střední Evropy Igor Tomeš

Abstrakt

Koldinská, Kristina – Šteko, Martin (eds). Sociální reformy ve střední Evropě – Cesta k novému modelu sociálního státu.
Praha, Auditorium 2011. 239 s. ISBN 978-80-87284-14-81 .
Vyšlo souběžně v anglickém jazyce pod názvem Reflections of 20 Years of Social Reform in Central and Eastern Europe.

Přečíst článek