Fórum sociální politiky – 1/2011

Fórum sociální politiky 01/2011
Fórum sociální politiky – 01/2011 [1,47 MB] PDF

Vážení čtenáři,

letos se plně projeví důsledky legislativních změn v různých oblastech sociální politiky. Od počátku roku 2011 jsou účinné změny týkající se podpory v nezaměstnanosti, důchodů, zákoníku práce, rodičovského příspěvku, porodného, sociálního příplatku, příspěvku na péči, nemocenského pojištění a příspěvku na bydlení. Snížení výdajů na platy ve státní a veřejné správě a změna způsobu odměňování v této sféře byly důvodem stávky uspořádané odbory 8. prosince minulého roku. Vznikají rovněž občanské iniciativy na obranu určitých skupin, např. nezaměstnaných. Orgány státní správy se nyní soustředily na přípravu zákonů, jejichž cílem už nejsou jen úspory, ale často hluboké systémové změny. Důchodového pojištění se budou týkat hned dvě změny, jedna vyvolaná rozhodnutím Ústavního soudu, druhá nutností přizpůsobit důchodový systém demografickému vývoji a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost a přiměřenou úroveň důchodových dávek. Racionalizace a zefektivnění činnosti úřadů práce je důvodem zamýšlené organizační změny a vzniku jediného centrálního úřadu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese Markéta Horáková
Hodnocení vzdělávacích programů pro nezaměstnané Oleksandr Stupnytskyy
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí Marie Kořánová, Lenka Krinesová
Srovnání čistého průběžného systému financování starobních důchodů s kombinací tohoto systému s vyvedením části zdrojů (OPT OUT) na skutečných datech let 1990–2009 Jan Bednář
Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách Eva Křížová, Jiří Tošner
Projekt Czechkid podporuje multikulturní výchovu Eliška Bucvanová
Sociální politika z hlediska teorie i praxe Marie Dohnalová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku