Článek

Sociální politika z hlediska teorie i praxe Marie Dohnalová

Abstrakt

Vojtěch Krebs a kol.: Sociální politika
Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 5. přeprac. a aktualizované vydání. 542 s. ISBN 978-80-7357-585-4

Přečíst článek