Fórum sociální politiky – 1/2010

Fórum sociální politiky 01/2010
Fórum sociální politiky – 01/2010 [959,09 KB] PDF

Vážení čtenáři,

dovolte mi podělit se s Vámi o radost nad tím, že jsme tímto číslem zahájili již čtvrtý ročník vydávání FÓRA sociální politiky. Doufáme, že jste si povšimli, jak se za tu dobu časopis vyprofiloval a jak se posunula kvalita příspěvků zařazovaných do recenzované části. Úroveň nabízených článků je vyšší a stouply rovněž nároky ze strany členů redakční rady i recenzentů. Také počet členů redakční rady se rozrostl, byly zavedeny další rubriky. Redakci se podařilo rozšířit okruh přispěvatelů i recenzentů, tematicky obohatit obsahovou náplň nerecenzované části a společné úsilí všech přispělo ke zvýšení povědomí o existenci časopisu v řadách odborné i laické veřejnosti.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Zkušenosti České republiky s diskriminací z důvodu rasy v evropských souvislostech jako východisko zlepšení současného stavu Lucie Cviklová
Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu Markéta Horáková
K některým aspektům švédské politiky zaměstnanosti Marcela Richterová
Zdravotně sociální služby pro dětskou populaci Marie Brandejsová
Návykové látky jako součást pouliční subkultury Táňa Faltisová
Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce Soňa Veverková
K významu vzdělávání v období ekonomického poklesu
Sociální Evropa – problémy a perspektivy Martin Holub
Aktuální trendy ve vývoji rodiny Dana Sýkorová
Vize proporcí základních principů v sociálních systémech Vladimír Seidl
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku