Článek

Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu Markéta Horáková

Abstrakt

Osoby s nízkou kvalifikací trpí v současné společnosti sociálním vyloučením, marginalizací, nezaměstnaností a nedostatečnou podporou ze strany politiky trhu práce. Hlubší znalosti o navrhování, procesech a efektech výcvikových a vzdělávacích programů pro nízkokvalifikované nezaměstnané mohou být užitečné pro tvůrce politiky, zájmové skupiny i analytiky politiky, neboť s jejich pomocí lze tyto programy přesněji zaměřit a tím přispět ke zlepšení životních podmínek nízkokvalifikovaných osob. Cílem příspěvku je návrh komplexního na cíl orientovaného modelu hodnocení efektů výcvikových a vzdělávacích programů, který se zaměřuje jak na jejich výstupy, tak na vlastní proces jejich implementace.

Přečíst článek