Článek

Aktuální trendy ve vývoji rodiny Dana Sýkorová

Abstrakt

Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí.
Praha: PřF UK, VÚPSV, 2008. 169 s. ISBN 978-80-86561-52-3, 978-80-87007-75-4

Přečíst článek