Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie

Číslo:
1J004/04-DP1
Řešitel:
Mgr. Aleš Kroupa
Řešitel cizí:
PhDr. Zdenka Mansfeldová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Doba řešení od:
2004
Doba řešení do:
2008
Popis:

Projekt analyzuje právní a institucionální prostředí v České republice a působení nejvýznamnějších kolektivních aktérů před vstupem do Evropské unie a změny, ke kterým dochází působením europeizace. Projekt analyzuje nové výzvy plynoucí ze začlenění ČR do politických a rozhodovacích mechanismů EU, vytváření mechanismů ovlivňování evropské a národní politiky a působení kolektivních aktérů v celoevropské politické aréně.