Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky

Číslo projektu:
TL03000338 (UP691820)
Řešitel RILSA:
PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne
Řešitel:
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Spoluřešitel:
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., Mgr. Jana Hamanová
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
Masarykova univerzita
Spolupříjemce:
RILSA; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; SC & C spol. s r.o.
Trvání od:
2020
Trvání do:
2023
Popis:

V důsledku klesající porodnosti a rostoucí naděje na dožití evropská populace stárne a populační změna se stává hybatelem hlubokých změn ekonomických a sociálních. Sociální změny se týkají zejména organizace a rostoucí různorodosti rodin. Obyvatelé Evropy (ČR nevyjímaje) žijí typicky déle, v menších a méně stabilních rodinách. Jejich životní spokojenost se stále více odvíjí od jejich schopnosti řešit jak problémy uvnitř těchto rodin (partnerské i mezigenerační), tak problémy v oblastech, kde se rodina potkává s dalšími oblastmi (placená práce, vzdělávání, formální péče). Zároveň roste poptávka po veřejných politikách založených na datech (tzv. evidence-based politiky). Nezbytným základem pro fundovanou rodinnou a populační politika jsou dostupná kvalitní a aktuální data. K těm patří i data z dotazníkových šetření zaměřených na rodinné a reprodukční chování. Projekt reaguje na aktuální demografický vývoj a nabízí aplikaci klasické sociologické metodologie (dotazníkové šetření na náhodně zvoleném vzorku populace) k rozšíření datové báze, která je nutná pro efektivní tvorbu a evaluaci populačních a rodinných politik.

Cílem projektu je rozšířit datovou bázi využitelnou pro tvorbu a evaluaci rodinné a populační politiky v ČR (a nepřímo i v širším mezinárodním kontextu) prostřednictvím nového empirického výzkumu reprodukčního a rodinného chování. Využité instrumenty budou replikovat dřívější výzkumy a zachovají srovnatelnost dat v čase i prostoru (s dalšími zeměmi) v novém šetření v rámci mezinárodně koordinovaného programu GGP (viz https://www.ggp-i.org/). Data budou získána, zpracována, zdokumentována a analyticky vytěžena podle potřeb aplikačních garantů, zejména Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
 


 

Web projektu: https://ggp-cz.fss.muni.cz/

 


 

Výstupy
 

ŠŤASTNÁ, Anna, Martin KREIDL, Dominika PERDOCH SLADKÁ, Barbora HUBATKOVÁ & Klára REIMEROVÁ, 2023. Partnerství a rodičovství. Praha: RILSA.

HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2023. Ekonomické podmínky domácností. Praha: RILSA

PALONCYOVÁ, Jana & Sylva HÖHNE, 2023. Slaďování práce a rodiny. Praha: RILSA

ŠŤASTNÁ, Anna, 2023. Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku. Demografie, 65(1), 3–21.
 

ŠŤASTNÁ, Ann, Martin KREIDL, Dominika PERDOCH SLADKÁ, Barbora HUBATKOVÁ & Klára REIMEROVÁ, 2023. Partnerství a rodičovství. Praha: RILSA.

HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2023. Ekonomické podmínky domácností. Praha: RILSA

PALONCYOVÁ, Jana & Sylva HÖHNE, 2023. Slaďování práce a rodiny. Praha: RILSA

ŠŤASTNÁ, Anna, 2023. Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku. Demografie, 65(1), 3–21.
 

Prezentace ze závěrečného workshopu „Současná česká rodina“ pro MPSV. 8. prosince 2023:

Současná česká rodina. Martin Kreidl (MUNI)

Rodina, manželství a partnerství. Martin Kreidl (MUNI); Anna Šťastná (RILSA); Dominika Perdoch Sladká (MUNI)

Reprodukce a rodičovství v datech demografické statistiky a šetření Současná česká rodina. Anna Šťastná (RILSA); Jiřina Kocourková (PřF UK)

Slaďování práce a rodiny. Jana Paloncyová (RILSA)

Ekonomická situace domácností: pracovní podmínky. Sylva Höhne (RILSA)
 

Data z šetření „GGP – Současná česká rodina“ jsou volně dostupná v mezinárodním datovém archivu zde. Celá datová matice je dostupná po registraci do uživatelského rozhraní („GGP User Space“) na adrese www.ggp-i.org.

K datům výzkumu „GGP – Současná česká rodina“ byla vydána kniha „Současná česká rodina – dokumentace k datům“, která obsahuje základní údaje o výzkumu a základní analytický vhled do dat. Kniha přináší především souhrn metodologických informací o výzkumu (obsah dotazníku, výběr respondentů, průběh terénního šetření včetně metodologických inovací) a je koncipována jako základní referenční příručka pro uživatele dat. Kniha je volně dostupná zde.
 

PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19. Demografie, 64(2), 124–138

HÖHNE, Sylva, 2022. Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19. Fórum sociální politiky, 16(2), 9–14.
 

Prezentace z workshopu „Současná česká rodina“. 22. listopadu 2022:

Výsledky z projektu „GGP-Současná česká rodina“: Partnerství. Martin Kreidl (MUNI)

Partnerská dělba péče o děti v době pandemie. Anna Šťastná (RILSA)

Faktory ovlivňující reprodukční plány v době covidu-19. Jana Paloncyová (RILSA)

Výzkum GGP – Současná česká rodina. Martin Kreidl (MUNI)

4 souhrnné výzkumné zprávy zaměřené na témata: partnerství a rodičovství, slaďování práce a rodiny, ekonomická situace rodin, změny v reprodukčním chování a demografické stárnutí.

 


 
 
Technologická agentura České republiky