Charakteristiky fondového pilíře důchodového systému ovlivňující výši správcovských poplatků

Číslo projektu:
DC12/2011
Řešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Vzhledem k tomu, že Česká republika se chystá diverzifikovat financování důchodového systému cestou zavedení možnosti vyvázání pojištěnce do fondového schématu, v rámci dalšího výzkumu byla věnována pozornost charakteristikám fondového pilíře důchodového systému ovlivňujícím výši správcovských poplatků. Projekt se zaměřil na identifikaci řešení, která se ve světě při koncipování fondových schémat neosvědčila, aby se Česká republika mohla vyvarovat opakování chyb a naopak následovat dobré praxe. Závěry ukázaly, že nákladovost fondového schématu souvisí především s maturitou schématu. U států, kde náklady postupně neklesly, je příčinou především nevhodná organizace procesů či malá koncentrace v odvětví. Celkové zatížení schématu poplatky odráží vedle nákladů společností i ziskovou marži správců důchodových úspor. Lze identifikovat dva základní směry, kterými se při řešení problému vysokých marží a vysokých marketingových nákladů reformy fondového pilíře jednotlivé země vydaly: přistoupení na cenovou regulaci či naopak úsilí vytvořit na trhu transparentní cenovou informaci pro klienty, která by umožnila fungování samoregulačních mechanismů trhu. Jako účinná se zatím v krátkodobém horizontu ukazuje přiměřená regulace ziskové marže, která by však zejména v počátečních letech neměla být v konfliktu s cílem získání nových klientů, aby nebránila rychlé akumulaci kapitálu ve 2. pilíři.