Článek

Zdravotní postižení a jeho modely se zaměřením na sluchové postižení Eva Liberdová

Abstrakt

Článek si klade za cíl informovat o způsobech chápání a pojímání zdravotního postižení, na jehož základě jsou jedinci se zdravotním znevýhodněním definováni. V závislosti na uplatněném přístupu k nim společnost zaujímá postoj a hledá, jak je začlenit do společnosti.

Přečíst článek