Fórum sociální politiky – 4/2011

Fórum sociální politiky 04/2011
Fórum sociální politiky – 04/2011 [1,50 MB] PDF

Vážení čtenáři,

dění první poloviny roku 2011 přineslo v některých sektorech ekonomické oživení, které se příznivě odrazilo v mírném růstu HDP, v poklesu míry nezaměstnanosti, stoupajícím počtu volných pracovních míst a v určitých oborech ve zvyšování mezd, tedy pozitivní vývoj. Za negativní lze naopak považovat skutečnost, že vládou schválené návrhy změn v důchodovém a zdravotním systému vyvolaly nesouhlas odborů a vyústily v jednodenní stávku, zejména v oblasti dopravy, a protestní pochod odborářů Prahou. Proti podobě zdravotní reformy protestovaly rovněž osoby se zdravotním postižením. Ani plánované změny v zákoníku práce se u odborů nesetkaly s příznivým hodnocením. Tzv. malou důchodovou reformu Senát odmítl a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, ta však zákon znovu odsouhlasila v původním znění. Prezident republiky svůj nesouhlas s přijatým řešením vyjádřil tím, že svůj podpis pod zákon nepřipojil. Ani navrhované úpravy v sociálních systémech a plánované postupné zvýšení DPH nebyly veřejností přijaty s pochopením. Úsporná rozpočtová opatření však přijímá většina evropských zemí, které se během hospodářské krize zadlužily, a to zvláště s vidinou řeckého příkladu toho, jak přílišné zadlužení státu může skončit. Důležité však je, aby tato opatření nedopadla nejhůře na chudobou nejohroženější segment obyvatelstva a aby se sociální ochrana nezaměřila jen na ty nejchudší, ale i na středněpříjmové skupiny obyvatelstva.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Rekvalifikace a jejich vliv na zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov Iva Karásková
Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České republice Eliška Pešlová, Vilém Kahoun
Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen Miroslav Suchanec
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice Milada Horáková, Pavel Bareš
Zdravotní postižení a jeho modely se zaměřením na sluchové postižení Eva Liberdová
Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011 Martin Holub
Informační systém o průměrném výdělku aneb případ (ne)povedených odhadů Roman Pavelka
Co přineslo setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením Šárka Pólová
Novinky v knižním fondu
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku