Článek

Dopad reorganizace lékařské posudkové služby na vzdělávání posudkových lékařů Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou vzdělávání posudkových lékařů za podmínek probíhající reorganizace lékařské posudkové služby MPSV. Autoři se snaží odpovědět na otázku, zda je třeba změnit přístup ke vzdělávání posudkových lékařů, jakou formou by se jejich postgraduální vzdělávání mělo realizovat a kým by mělo být zajišťováno. Současně reagují i na výsledky dotazníkového šetření MPSV z roku 2007 „Názory lékařů a veřejnosti na práci lékařské posudkové služby“.

Přečíst článek