Článek

Chudoba a deprivace na Slovensku Michaela Antovová, Simona Fučíková

Abstrakt

Tomáš Želinský: Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria.
EQUILIBRIA, Košice, 2014. 229 s. ISBN 9788081431333

Přečíst článek