Fórum sociální politiky – 4/2014

Fórum sociální politiky 04/2014
Fórum sociální politiky – 04/2014 [575,82 KB] PDF

Vážení čtenáři,

ke konci července vydavatel i redakce našeho časopisu změnili své sídlo a z tradiční adresy na Palackého náměstí jsme se přestěhovali na nové působiště na Karlově náměstí. V tiráži uvádíme přesnou adresu i  nová telefonní čísla. Na původní adrese a ve stejných prostorách však nadále působí knihovna VÚPSV, což je pro ty, kteří si zvykli využívat jejích služeb, určitě dobrá zpráva.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Česká empirická sociologie rodiny a její souvislosti se sociální politikou v meziválečném období Olga Nešporová
Vliv chudoby na vzdělávání Jaroslav Müllner
Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami Jan Vašat
Regionálny profil chudoby na Slovensku v období 2005−2011 Tomáš Želinský
Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Rakousko Jitka Konopásková
Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí Lukáš Kučera
Monitoring integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek Jana Vavrečková, Petr Pojer
20 let činnosti v oblasti prevence kriminality, sociálního vyloučení a řešení následků trestních činů
Životní podmínky českých domácností
Vliv daňových pravidel a výše sociálních dávek v USA na ochotu jejich příjemců pracovat
Přispět k ekonomickému oživení, inkluzivnímu růstu a sociální spravedlnosti
Schopnosti a dovednosti vyžadované zaměstnavateli
Chudoba a deprivace na Slovensku Michaela Antovová, Simona Fučíková
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku