Fórum sociální politiky – 6/2013

Fórum sociální politiky 06/2013
Fórum sociální politiky – 06/2013 [1,50 MB] PDF

Vážení čtenáři,

aktuální politická, ekonomická a sociální situace v České republice v závěru roku 2013 se odvíjí od výsledků parlamentních voleb a vývoje hospodářství u nás, v Evropě i ve světě, s čímž souvisí také míra nezaměstnanosti, počet lidí bez práce i osob ohrožených chudobou. Česká národní banka se rozhodla v obavě z možné deflace oslabit kurs koruny s cílem zvýšit konkurenceschopnost exportujících podniků,  podnítit české domácnosti k realizaci nákupů na úkor úspor a podpořit tak vznik pracovních příležitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí i Úřad práce ČR se snaží, často s využitím evropských zdrojů, pomoci  znevýhodněným skupinám na trhu práce celou řadou projektů, avšak k výraznějšímu růstu zaměstnanosti přispěje až silnější ekonomické oživení.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil
Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová, Jitka Hošťálková
Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje evropského sociálního dialogu na podnikové úrovni Jan Vácha
Demografické stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce: perspektivy aktivního stárnutí v České republice Petr Wija, Iva Holmerová
Klady a zápory migrace mladých pracovníků a jak docílit pozitivní efekty světové migrace
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku