Článek

Demografické stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce: perspektivy aktivního stárnutí v České republice Petr Wija, Iva Holmerová

Abstrakt

Článek se zaměřuje na souvislosti demografického vývoje a politiky aktivního stárnutí, zaměstnanost starších pracovníků a roli celoživotního učení. Představuje vybrané statistické údaje z oblasti  vzdělání, ekonomické aktivity a účasti na formálním a neformálním vzdělávání a na celoživotním učení v průběhu života, faktory ovlivňující předčasný odchod z trhu práce a délku pracovního života v mezinárodní perspektivě a srovnání, zejména se zeměmi Evropské unie.

Přečíst článek