Fórum sociální politiky – 5/2019

Fórum sociální politiky 05/2019
Fórum sociální politiky – 05/2019 [745,66 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

brzy poté, co se k Vám dostalo toto nové číslo Fóra sociální politiky, v České republice vyvrcholí připomínky 30. výročí sametové revoluce. Řada rekapitulací, k nimž ono kulaté jubileum vybízí, se týká také sociální problematiky a sociální politiky. Jistě v mnoha podobách rezonují úvahy i kritika například  ohledně toho, jak se česká společnost za 30 let výrazné transformace proměnila co do sociální stratifikace, distribuční (ne)rovnosti nebo ohledně postojů a politik vůči sociálně potřebným.

[…]

S přáním přínosného a inspirativního čtení

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Rákosník, Jakub, Sociální ústav Republiky československé (1919−1941) Jakub Rákosník
Současnost a budoucnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Jaromíra Kotíková
Novinky z činnosti VÚPSVu RILSA
Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? Jana Barvíková, Jana Paloncyová
Z novinek v knihovním fondu VÚPSVu RILSA
Důvody, motivy a okolnosti bezdětnosti mužů Hana Maříková
O dalším směřování sociální Evropy Jaroslav Šulc
Dva roky vyhlašování bezdoplatkových zón. Méně dávek, více bídy Alena Zieglerová
Řešení návratu lidí bez domova do bydlení Libor Prudký
Novela zákona o zaměstnanosti Olga Bičáková
Z ulice do bytu: sociální práce v procesu reintegrace do bydlení Petr Holpuch
K 50. výročí činnosti inspekce práce v ČR Rudolf Hahn
K 65. výročí Výzkumného ústavu bezpečnosti práce David Michalík