Fórum sociální politiky – 5/2015

Fórum sociální politiky 05/2015
Fórum sociální politiky – 05/2015 [635,16 KB] PDF

Vážení čtenáři,

současná hospodářská situace je příznivá, nezaměstnanost v ČR je jednou z nejnižších v EU, nadále stoupá počet volných pracovních míst a statistické údaje dokládají pozitivní růst ekonomiky. Odbory proto  požadují pro příští rok zvyšování mezd odpovídající vývoji ekonomiky, rovněž zaměstnanci státu mají přislíben nárůst mezd. Pozitivní očekávání ovlivňuje výdaje obyvatelstva, domácí spotřeba roste, lidé jsou  znovu ochotni se zadlužovat a uzavírat hypotéky, zejména na pořízení vlastního bydlení, i když ceny nemovitostí začaly opět růst. Nízká inflace však ovlivňuje i zákonem stanovenou míru zvýšení důchodů v  příštím roce. Vláda proto uvažuje o jednorázové výplatě pevně stanovené částky, kterou chce toto malé zákonem stanovené zvýšení důchodů částečně zmírnit.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Hranice důchodového věku zajišťující průměrnou dobu pobírání důchodu po dobu čtvrtiny života a modelové výpočty jeho hodnot Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová
Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné nouze Michaela Hiekischová
Transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona Eva Liberdová
Slaďování rodinného a pracovního života dle ÚMG AV ČR, v. v. i. Jolana Jakoubková
Příspěvek na péči Antonín Janýška
Časová preference bezdomovců Cyril Klepek
Anketa k pěstounské péči Jana Barvíková
Index aktivního stárnutí a jeho potenciál Lucie Vidovićová
Z pražské 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace Olga Nešporová
O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti Kristýna Peychlová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku