Článek

Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné nouze Michaela Hiekischová

Abstrakt

Práce nahlíží na změny v sociální práci v oblasti hmotné nouze v kontextu celé reformy, která započala v roce 2011 změnou organizačního uspořádání úřadů práce a pokračovala přechodem agendy nepojistných sociálních dávek pod tuto instituci. Výkon sociální práce pod Úřadem práce  ČR se na počátku roku 2012 zúžil na administraci a vyplácení sociálních dávek, postupně se rozšiřoval o sociální šetření, jejichž nejvyšší nárůst proběhl v září 2014. V práci je ukázáno, že všechny zavedené přístupy nebyly zvoleny jednoznačně chybně, ale rychlý, nepřipravený a  nedostatečně komunikovaný způsob zavádění změn způsobil rozsáhlé problémy, které jsou stále znatelné i v současné době. Také záměry v souvislosti se zajištěním kontroly a zvýšením účelnosti a adresnosti sociálních dávek nebyly naplněny. Naopak docházelo k vyplácení vyšších částek  a ke zvyšování počtu schválených dávek pomoci v hmotné nouzi. Práce je založena na analýze veřejně-politických dokumentů, statistických ukazatelích o realizaci sociálních šetření a výdajích na dávky pomoci v hmotné nouzi a je doplněna hloubkovými polostrukturovanými rozhovory.

Přečíst článek