Článek

O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti Kristýna Peychlová

Abstrakt

Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková: Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti.
Praha, SLON 2014. 397 s. ISBN: 978-80-7419-178-7.

Přečíst článek