Fórum sociální politiky – 5/2011

Fórum sociální politiky 05/2011
Fórum sociální politiky – 05/2011 [1,56 MB] PDF

Vážení čtenáři,

letní měsíce byly ve znamení projednávání návrhů změn řady zákonů z oblasti zaměstnanosti, důchodového pojištění, zdravotního pojištění a poskytování sociálních dávek Poslaneckou sněmovnou, která je přijala ve vládou předkládaném znění. Během podzimu se k nim vyjádří Senát. Koncem září vláda zaslala Poslanecké sněmovně rovněž návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Tyto zákonné úpravy ovlivní životy občanů České republiky, kteří se změnám budou muset přizpůsobit. Míra nezaměstnanosti v posledních měsících mírně klesala, mírně přibývalo volných pracovních míst. Výroba v některých sektorech, např. ve stavebnictví, oproti předchozím obdobím klesala, i průmyslová výroba zaostala za očekáváními. I když klesají spotřební výdaje obyvatelstva a výběr daní zaostává za předpoklady, v evropském kontextu lze naši situaci zatím vnímat pozitivně, i když období úspor ve všech oblastech rozhodně nekončí.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen Jana Paloncyová
Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti – srovnání České republiky a Francie Radka Dudová, Hana Hašková
Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová
Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením: dosavadní vývoj, existující mýty a pasti a ekonomické podmínky jejich poskytování Antonín Janýška
Analýza důvodů podání žádosti o pobytovou sociální službu Jaroslava Vítová
Krize otevřela nový prostor pro diskriminaci
Sociální politika systematicky podle oborů Jiří Večerník
Dlouhodobá péče vyžaduje integrovanou sociální práci Ladislav Průša
Jak podpořit hospodářský růst a snížit nezaměstnanost ve Španělsku
Novinky v knižním fondu
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku